Onko sinulla mielenkiintoista tietoa Pikkaralan historiasta? Julkaisemme näillä sivuilla kyläläisten tarinoita kylän tapahtumista vuosien varrelta. Toivomme myös kuvia. Lähetä sähköpostia kylätoimikunnalle: pikkarala@gmail.com


Pikkaralan koulun historiaa

”Oppilasten pitkät koulumatkat hidastuttivat paljon koulutyötä, sillä oppilaat käyvät koulussa kotoa jaloin aina 8:nkin kilometrin päästä. Samoin vaikeuttaa työtä oppilasten paljous, mutta tämä korjaupi jahka koulu enemmän aikaa on toimiessaan. Lapsen lukuaika supistuu aivan mitättömän vähäksi,…

Virallisen postinkannon alkaminen Pikkarala-Juurussuon alueella

Erkki Pesämaa muistelee alla olevassa kirjoituksessaan postinkannon historiaa Pikkarala- Juurussuon alueella. Isäni Yrjö Pesämaa anoi Vaasan postipiiristä virallista postinkantoa Pikkarala-Juurussuon aluelle apulaiskonttorinhoitaja Lauri Mikkosen suosituksin. Ennen virallista postinkantoa alueen…

Oulujokivarren rakennusperintö (linkki)

Tämä selvitys rakennetun ympäristön arvoista Oulujokivarressa on laadittu Oulujokivarren osayleiskaavan lähtöaineistoksi, osaksi perusselvityksiä. Tätä varten on inventoitu ja arvotettu suunnittelualueen rakennuskanta 1970-luvun lopulle saakka. Tutkimusalueeseen kuuluivat Hangaskankaan, Juurusojan,…