Pikkarala Oulujokivarren osayleiskaavassa

Pikkaralan alue kuuluu Oulujokivarren lainvoimaiseen osayleiskaavaan, jonka Oulun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.5.2007. Osayleiskaavan kaavaselostuksessa kerrotaan Pikkaralan alueen suunnitelmista mm. seuraavaa:

Pikkaralaa esitetään kehitettäväksi kyläalueena, jota tukevat pienet lähipalvelut. Uudisrakentaminen keskittyisi Pikkaralan koulun läheisyyteen asemakaavoitettavalle alueelle, jossa Vasankankaalle muodostuisi uusi asuinalue ja lisäksi Vasankankaantien ympäristöä tiivistetään ja täydennetään. Kylärakennetta tiivistetään jossain määrin myös Pikkaraisenkylässä ja Pukintiellä. Yhteensä Pikkarala kasvaisi noin nykyisestä 460:sta noin 1600 asukkaan alueeksi.

Kuvassa alla on esitetty kaavan mukaiset uudet sekä tiivistettävät asuinalueet Pikkaralassa: