Oulun omistamat kiinteistöt Pikkaralassa

Alla olevassa kartassa on varjostettu valkoisella kiinteistöt,  jotka Oulun kaupunki omistaa  Pikkaralassa. Asemakaavoitettavaksi sunnitellun alueen (punavalkoinen viiva) sisällä kaupunki omistaa tällä hetkellä yhteensä hieman yli 30 hehtaaria kiinteistöjä (koulun kiinteistöjä eivät ole luvussa mukana). Yksittäisten kiinteistöjen pinta-ala on merkitty kunkin kiinteistön kohdalle. 

Koulun vieressä olevalle kaupungin komealle harjukiinteistölle on hahmoteltu esimerkkitonttijako.  Tontit ovat  noin 2500 m2 kokoisia. Tonttien rajat on piirretty keltaisella ja tiet valkoisella. Tiet olisivat sorapintaisia yksityisteitä kuten suurin osa Pikkaralan muistakin teistä on. Yhdelle tontille on asetettu talo ja autotalli (keltainen) havainnollistamaan mittasuhteita. Talon  pohjan pinta-ala on noin 100m2 ja autotallin noin 50m2.

Karttakuvaa voi lähentää ja loitontaa hiiren rullalla tai kartan oikeassa ylälaidassa olevista napeista. Hiiren vasen nappi pohjassa karttaa voi keskittää. Hiiren oikea nappi pohjassa karttaa voi käännellä eri kuvakulmiin.  Kartan saa myös täyden näytön tilaan painamalla oikean laidan nappia, jossa on neljä nuolta.
 Kartta  toiminee myös yleisimmillä kosketusnäytöllisillä laitteilla.