Kutsumme teidät Harakkamäen yksityistien tiekunnan ylimääräiseen kokoukseen

 • Paikka: Pikkaralan ala-asteen koulu, Vasantie 121, 90310 Oulu
 • Aika: Tiistaina 18.8.2020, klo 18.00 alkaen

ASIALISTA

 1. Kokouksen avaaminen.
 2. Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta.
 3. Läsnäolijoiden ja valtakirjojen toteaminen.
 4. Päätös ääniosuuksista.
 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 6. Kokouksen asialistan vahvistaminen.
 7. Esitellään tiekunnalle laadittu uusi kunnossapitokustannusten osittelu (yksiköinti).
 8. Tieyksikkölaskelman vahvistaminen ja tieoikeudet.
 9. Päätetään suostumuksesta johdon (viemäri) sijoittamiseksi tiealueelle.
 10. Päätetään katuvalaistuksen vastaanottamisesta.
 11. Pöytäkirjan nähtävillä pidosta päättäminen.
 12. Pöytäkirjan otteista ja jäljennöksistä perittävistä maksuista päättäminen.
 13. Muutoksenhakuohjeet.
 14. Kokouksen päättäminen.

Hoitokunta

LIITTEET

 1. Dynnig Oy:n kirje liittyen katuvalaistuksen luovuttamiseen tiekunnalle
 2. karttaote viemärijohdon sijoittamisesta tiealueelle
 3. hoitokunnan tiedotekirje

TIEKUNNAN TIEYKSIKÖINNIN UUDELLEEN TOIMITTAMINEN:

Hyvä tieosakas, 
Tiekunnan tieyksiköinnin uudelleen toimittaminen on kustannusten säästämiseksi tehty valtaosin sähköiseen kartta-ja ilmakuva-aineistoon perustuen. Niinpä osakkaita pyydetään tarkastamaan kohdaltaan yksiköinnin vastaavuus tämänhetkiseen  tienkäyttöön, ottaen huomioon yksiköinnin laadinnan perusteet. Ilmakuva-aineiston tulkitsemista häiritsee paikoin tienvarrella kasvavan puuston latvusvarjostus.Tämä voi joissain tapauksissa estää esim. taloliittymän näkymisen. Myöskin pyydetään tarkastamaan peltojen viljelytilanne.

Mikäli yksiköintiehdotus ei mielestänne vastaa tienkäyttöänne (viljelyn osalta mahdollisen vuokralaisen käyttöä) niin ilmoittakaa asiasta sähköpostilla: rahjamika@outlook.com

Muutosesitykset käsitellään tiekunnan kokouksessa. Puhelimella tehtyjä ilmoituksia emme valitettavasti voi ottaa huomioon.
Yksikkölaskelma käydään läpi tiekunnan kokouksessa tiloittain, joten muutosehdotukset voi esittää myös tuolloin.

Linkki uuteen tieyksikkölaskelmaan: Yksikkölaskelma.pdf (dokumentti saatavilla isännöitsijältä / Mika Rahja)

Linkki yksikkölaskelman perusteisiin: Yksiköinnin perusteet.pdf