Kutsumme teidät Harakkamäen yksityistien tiekunnan vuosikokoukseen

Paikka: Pikkaralan ala-asteen koulu, Vasantie 121, 90310 Oulu

Aika: Tiistaina 26.4.2021, klo 18.00 alkaen

ASIALISTA

1. Kokouksen avaaminen ja päätös ääniosuuksista.
2. Puheenjohtajan ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta.
3. Läsnäolijoiden ja valtakirjojen toteaminen.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Kokouksen asialistan vahvistaminen.
6. Perusparantamissuunnitelman esittely.
7. Yksiköinnin ja osakasluettelon muutokset.
8. Vuoden 2020 tilitysten hyväksyminen.
9. Vastuuvapauden myöntäminen toimielimelle.
10. Vuoden 2021 tilitysten tarkastamisen järjestäminen.
11. Tien kunnossapidon taso ja avustusten hakeminen.
12. Talousarvion 2021 vahvistaminen.
13. Vuoden 2021 maksuunpanoluettelon vahvistaminen sekä tiemaksujen erääntymispäivästä
päättäminen. Ehdotus maksuunpanoluetteloksi on postitettu kokouskutsun mukana.
14. Valokuitukaapelin sijoittaminen tiealueelle.
15. Päätetään huomautuslaskukäytännöstä.
16. Pöytäkirjan nähtävillä pidosta päättäminen.
17. Pöytäkirjan otteista ja jäljennöksistä perittävistä maksuista päättäminen.
18. Muutoksenhakuohjeet.
19. Kokouksen päättäminen.

Hoitokunta

 

Hoitokunnan kokouksen pöytäkirjat ovat nähtävillä osoitteessa www.pikkarala.fi kahden viikon ajan ennen kokousta.

Mikäli kiinteistönne omistajatiedoissa tai yhteystiedoissanne on tapahtunut muutoksia pyydämme ilmoittamaan ne isännöitsijälle, rahja.mika@outlook.com