Laajakaista-asian edistyminen Oulun kaupungissa

28.4.2020 -- Posted by : mali

03.02.2020 Oulun kaupunginhallitukselle esiteltiin sen itsensä tilaamamana (25.03.2019) ja Oulun Digi -liikelaitoksen valmistelemana Digitaalinen Oulu -ohjelma  ( http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1333031 ) . Esittelytekstissä mainitaan mm. : 

 

Digitaalinen Oulu -ohjelmaan on koottu kansallisia ja kansainvälisiä palvelujen digitalisointia ohjaavia linjauksia. Oulun kaupunki allekirjoitti 10.12.2019 ensimmäisenä eurooppalaisena kaupunkina julkilausuman (https://living-in.eu/), jonka tavoitteena on tehostaa kestävää digitalisaatiota kaupungeissa ja yhteisöissä. Oulun kaupunki on aiemmin sitoutunut kaupungin tietojen avaamiseen avoimen datan periaatteiden mukaisesti (KH 29.3.2015 §106) sekä edistämään kestävää kehitystä, energiatehokkuutta ja hiilijalanjäljen pienentämistä digitalisaation keinoin (KH 30.04.2013 § 21). 

Itse "Digitaalinen Oulu -ohjelma" löytyy sivulta http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1320354&version=1  ja se on tehty vuoden 2019 aikana. Yleisesti Oulun Digi -liikelaitoksen asioita ja uutisia esitellään https://smartcityoulu.com -sivustolla

Joka tapauksessa, kun lukee läpi nuo yo. asiakirjalinkit, niin sieltä ei valitettavasti löydy mainintaa esimerkiksi EU:n komission sekä Liikenneministeriön laajakaista-tavoitteista. Toki sieltä kuitenkin löytyy  riittävän ympäripyöreitä lausuntoja, joiden alle saadaan mitä tahansa tavoitteita ympättyä myöhemminkin. No ihan sama, lopputulos ratkaisee, tyylillä ei ole niin väliä.

Edellä on siis kuvailtu suurinpiirtein taustoja minkälaista toimintaa Oulun kaupungissa on ollut digitaalisoimiseen liittyen.  27.4.2020 kaupunginhallitus sai päätettäväksi mnkälainen tahtotila otetaan laajakaistayhteyksien edistämiseksi Oulun kaupungissa ( http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1440577 ).  Esittelyteksteistä poimintoja:

 

BusinessOulu sai 2018 tehtäväksi selvittää kuinka Oulun kaupungin alueella voidaan kehittää nopean laajakaistan saatavuutta yritysten ja kotitalouksien käyttöön.

ja 

 

Työryhmän esitykset Oulun kaupungin laajakaistakehittämisen edistämiseksi
Oulun kaupungin monialainen työryhmä on valmistellut esitykset tahtotilaksi ja toimintamallille perustuen tehtyihin selvityksiin, hallitusohjelmaan ja asiantuntijanäkemyksiin.
Tahtotila:
Oulun kaupunki toimii laajakaistayhteyksien saatavuudessa mahdollistajana tekemällä yhteistyötä, tiedottamalla ja poistamalla esteitä. Kaupunki toimii kustannustehokkaasti ja häiritsemättä
markkinaehtoista toimintaa.

sekä päätösesitys:

 

Kaupunginhallitus hyväksyy työryhmän esittämän Oulun kaupungin laajakaistakehittämisen tahtotilan ja toimintamallin.

BusinessOulun työryhmä löysi neljä toimenpidevaihtoehtoa: 

Vaihtoehto 1 --"Kaupunki viranomaisena"
Alueen laajakaistaratkaisun annetaan kehittyä markkinalähtöisesti. Kaupunki kehittää ainoastaan viranomaisroolinsa mukaista toimintaa

Vaihtoehto 2 --"Kaupunki mahdollistajana"
Alueen laajakaistaratkaisu edistyy markkinalähtöisesti operaattorien ja paikallisten toimijoiden toimesta. Kaupunki poistaa omasta toiminnastaan valokuidun rakentamisen esteitä sekä pyrkii luomaan kaupungin alueelle yhteisen tavoitetilan, kehityksen suuntaviivat sekä edistämään eri toimijoiden yhteistoimintaa.

Vaihtoehto 3a ––"Kaupunki runkokuituverkon omistajana"
Kaupunkiomisteinen Runkokuitu toimija tuottaa kaupunkikonsernin tarvitsemat valokuituyhteydet sekä alueellisen runkoverkon yksit täisille yritysalueille ja asuintaajamiin, joissa verkko ei markkinaehtoisesti toteudu. Lisäksi kaupunki poistaa aktiivisesti valokuiturakentamista hidastavia esteitä.

Vaihtoehto 3b ––" Kaupunki valokuituverkon omistajana"
Kaupunkiomisteinen Valokuituverkko toimija tuottaa hallintokuntien, asukkaiden ja yritysten tarvitsemat valokuituyhteydet uusill a asuinalueilla sekä alueilla, joilla riittäviä valokuituyhteyksiä ei muuten synny. Lisäksi kaupunki poistaa aktiivisesti valokuiturakentamista hidastavia esteitä.

Vaihtoehto 4 ––" Kaupunki valokuituoperaattorina"
Kaupunki rakennuttaa hallintaansa passiivisen valokuituverkon koko kaupunkialueelle

Näistä vaihtoehdoista BusinessOulun työryhmä ehdotti siis valittavaksi Vaihtoehto 2 - "Kaupunki mahdollistajana" perustuen työryhmän omaan raporttiin ( http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1369861&version=1 ) ja Sitowise:n tekemään raporttiin ( http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1369855&version=1 ) :

Vaihtoehto 2 --"Kaupunki mahdollistajana"
Alueen laajakaistaratkaisu edistyy markkinalähtöisesti operaattorien ja paikallisten toimijoiden toimesta. Kaupunki poistaa omasta toiminnastaan valokuidun rakentamisen esteitä sekä pyrkii luomaan kaupungin alueelle yhteisen tavoitetilan, kehityksen suuntaviivat sekä edistämään eri toimijoiden yhteistoimintaa.

Tämä valinta olisi tarkoittanut sitä , että esimerkiksi täällä Pikkaralassa,  Lapinkankaalla, Ylikiimingissä, Kiimingissä, Kellossa ja Haukiputaalla jne. Oulun harvaanasutuilla seuduilla valokuitu olisi jäänyt saamatta määrittelemättömän mittaiseksi ajaksi. Varsin synkältä olisi näyttänyt näiden alueiden tulevaisuus tuon päätöksen kanssa, kun vielä muitakin palveluja on karsittu, karsitaan ja tullaan karsimaan kovaa kyytiä näiltä alueilta. 

Onneksi kaupunginhallituksemme oli hereillä ja päättikin toisin : 

 

Päätös:
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi vaihtoehdon 3a/3b selvittämiseksi ja esitys tuodaan kaupunginhallitukselle elokuun 2020 loppuun
mennessä.

Tämä oli hyvä päätös tässä vaiheessa. Toivoa on siis ainakin syksyyn asti smiley. Toki vielä parempi päätös olisi ollut samantien toteuttaa 3a/b.

Hieman kummastuttaa noissa vaihtoehdoissa kuitenkin se, että kaupungin täytyisi olla runkokuituverkon omistajana. Lähes kaikissa Oulun ympäristökunnissa on jo valokuituverkko ja toki runkoverkkoa myös. Kenties voisi ajatella yhteistyön tekemistä naapurikuntien jo olemassaolevien verkkojen kanssa. Voisi tulla kokonaisuudessa halvemmaksi.

Ladataan keskustelua

Share:

Uusimmat valokuitublogit

Oulun kaupunki ei näe nopeaa laajakaistaa tärkeänä asukkailleen

7.9.2020 klo 21.07

Oulun kaupungin mukaan kiinteän laajakaistan saatavuus on…

Laajakaistan levinneisyys Oulussa

2.7.2020 klo 21.27

Tarkastellaan kiinteän laajakaistan levinneisyyttä Joulukuussa 2019…

Viskaalinmäellä asennetaan valokuitua

3.6.2020 klo 19.42

No niin, sieltähän se jo tuli, mutta ei kuitenkaan Pikkaralaan.

Laajakaista-asian edistyminen Oulun kaupungissa

28.4.2020 klo 18.17

Katsaus Oulun kaupungin laajakaistaa koskeviin päätöksiin

EU:n komissio: Vähintään 100 Mbit/s laajakaista koteihin vuoteen 2025 mennessä

26.4.2020 klo 19.43

EU:n komission, Suomen liikenneministeriön tavoitteita…