PIKKARALAN kylätiedote Huhtikuu 2021

31.3.2021 -- Posted by : kylayhdistys

Pikkaralan valokuituverkko toteutuu!

meidankuitu_logo.pngelyfi.pngMaaseuturahasto_lippu_tunnuslause.jpg

Ilouutinen Oulun Seudun Sähköltä: Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on myöntänyt Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta tukea Pikkaralan alueen laajakaistarakentamiseen! Koska myönteinen tukipäätös on saatu, voidaan nopean ja vakaan MeidänKuitu-valokuituverkon rakentaminen aloittaa Pikkaralan alueella, todetaan Oulun Seudun Sähköstä.

kuitukaapeli.PNG

Kiitos kuuluu kaikille ennakkotilaajille, sillä runsas liittymishalukkuus vaikutti suuresti siihen, että saimme tuen! Mikäli kylältä löytyy vielä halukkaita liittymän tilaajia, niin vielä ehtii mukaan ennakkotilaajaksi. Ennen rakentamisen aloittamista ja rakentamisen aikana liittymismaksu avaimet käteen -asennetulle valokuituliittymälle on vain 100 €. Sen jälkeen liittymismaksu on 1 100 euroa. Lisätietoa ja liittymislomake löytyy sivulta www.oss.fi/valokuitu.


Huhtikuun lähiliikuntahaaste

Etsi kuvan osoittamasta paikasta postilaatikko ja osallistu arvontaan jättämällä laatikkoon yhteystietosi. Arvonta suoritetaan 1.5.2021. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja kyläyhdistyksen Facebook-sivuilla. Uusi haaste julkaistaan aina kylätiedotteessa.

Arvomme yhteystietonsa jättäneiden kesken paikallisten yritysten lahjoittamia lahjakortteja. Huhtikuun palkintona arvotaan Merja Hongiston lahjoittama intialainen päähieronta-lahjakortti.

”Vasankangas sijoittuu kumpuilevaan maastoon kapeahkolle Kainuuntien ja Oulujoen väliselle vyöhykkeelle. Alueen halki kulkee Oulun ja Kajaanin yhdistänyt vanha maantie, joka valmistui 1600-luvun alkupuolella. Nykyiset Pukintie ja Vasankankaantie noudattelevat vanhaa tielinjausta, joka on yksi vanhan Keisarintien parhaiten säilyneitä osuuksia Oulussa. Vasankankaan nauhamainen kylärakenne ja asutuksen sijoittuminen mäen harjanteelle lähelle jokirantaa edustavat Oulujokivarren perinteistä rakentamistapaa. Alueen pääraitilta poikkeaa lyhyitä teitä talojen ja talouskeskusten pihapiireihin ja pidempi Vasantie kiertyy korkean kumpareen ympärille. Tiestö rajautuu paikoin kapeaksi, tiheän puuston reunustamaksi solaksi, välillä maisema avautuu peltoaukeille ja joelle asti.”

Lähiliikuntapostilaatikolla oli helmikuun aikana käynyt 35 henkilöä jättämässä yhteystiedot. Hyvä Pikkarala! Arvonta on suoritettu ja Shellin lahjakortin voitti Tanja Paakkola, onnea!. Toinen onnekas oli Jemina Koskela, joka sai paikallista käsityötä (urheilujuoman kauniissa pullopussissa ja punaiset villasukat.) Onnea!


Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistus

Oulun yhdyskuntalautakunta on 16.3.2021 käynnistänyt Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistuksen laadinnan sekä asettanut nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Se on nähtävillä 19.3.– 6.4.2021. Aineistot löytyvät verkkosivulta www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/laadittavat-yleiskaavat ja suora linkki Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistus - dokumenttiin.
Osalliset voivat esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä kirjallisen huomautuksen, joka tulee postittaa osoitteella Kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi. Lisätietoja: Yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen, puh. 044 703 1233 ja sähköpostitse paula.paajanen@ouka.fi.

Osayleiskaavan tarkistuksen lähtökohtana on nykyisen osayleiskaavan velvoittavat merkinnät, jotka rajaavat em. kyläalueilla suunnitteluvälineeksi asemakaavan. Osayleiskaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kyläalueiden maltillinen lisärakentaminen myös lupaharkintaan perustuen. Suunnittelualueena ovat Oulujokivarren osayleiskaavassa asemakaavoitettavaksi osoitetut alueet: Madekoski - Sanginsuu, Juurusoja ja Pikkarala. Näiltä alueilta kumotaan osayleiskaavasta ohjeelliset asemakaavoitettavien alueidenrajaukset. Lisäksi poistetaan asemakaavoitettavaksi osoitettujen alueiden kyläaluemerkintöjen (AT-c ja AT) kaavamääräyksestä velvoite asemakaavoittaa. Osayleiskaavan tarkistuksessa ei muuteta aluerajauksia tai tehdä muita muutoksia. Tavoitteena on mahdollistaa muidenkin suunnitteluvälineiden kuin asemakaavan käyttö em. alueilla.


Seuraa Pikkaralan kyläyhdistyksen tiedotusta netissä www.pikkarala.fi ja Facebookissa!

Share: