Oulun kaupungin pienet koulut on säilytettävä

14.8.2020 -- Posted by : kylayhdistys

Käykää tukemassa tätä aloitetta!

Pikkaralan, Sanginsuun ja Keiskan kyläkoulut ovat olleet aika-ajoin lopetusuhan alla ja jälleen kerran kouluja ollaan lopettamassa.  Erittäin huolestuttavaa tässä tuoreimmassa kaupungin säästöyrityksessä on se, että säästölaskelmat perustuvat konsulttiyhtiö Perlacon:in virheellisiin olettamuksiin perustuviin laskelmiin. Tässä linkissä  on ammattihenkilön tekemät laskelmat realistisilla oletuksilla. Näistä laskelmista paljastuu, että koulun lopettamisesta tulee oikeasti vain lisää kuluja kaupungille.

Oulu kuvittelee siis saavansa säästöä, jota ei todellisuudessa tule ja heikentää kovalla kädellä alueiden lasten koulunkäyntimahdollisuuksia sekä yhdenvertaista asemaa Oulun  kaupungin "suosikki"-alueiden lapsiin verrattuna.

Pikkaralan koulun opettaja Juho Raappana totesi viisaasti jo vuonna 1895, tämä pätee myös vuonna 2020 : 

Oppilasten pitkät koulumatkat hidastuttivat paljon koulutyötä, sillä oppilaat käyvät koulussa kotoa jaloin aina 8:nkin kilometrin päästä. Samoin vaikeuttaa työtä oppilasten paljous, mutta tämä korjaupi jahka koulu enemmän aikaa on toimiessaan. Lapsen lukuaika supistuu aivan mitättömän vähäksi, sillä koulussa viipyy seitsemän tuntia sekö matkoilla jopa 4:kin tuntia. Väsymys 11-tuntisen työpäivän jälkeen karkottaa lukuhalun sekä voiman.

Yksi suuri syy tähän on kaupungin pitkäaikainen kaavoituspolitiikka, jossa  on keskitytty rakentamaan vain tiettyjä alueita, vaikka esimerkiksi Oulujokivarren osayleiskaava asemakavoitusalueineen on ollut hyväksyttynä jo vuodesta 2007. Kaupunki ei ole vain tehnyt elettäkään kaavan toteuttamiseksi ja yli kymmenen vuoden mitääntekemättömyyden jälkeen ihmetellään pieneneviä oppilasmääriä näillä alueilla. 
Eli ilmeisen määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti näitä alueita on yritetty ja yritetään ajaa alas. 

Jos nämä alueet säästetään pois Oulun kartalta nyt, niin herää kysymys mitkä kaupunginosat  ovat vuorossa seuraavalla säästökierroksella?

Share: